Aanbod Outward Bound

Outward Bound Nederland is al enkele jaren een partner van Award Nederland. Voor de training van de Expedities maar ook voor de organisatie en begeleiding van de Expeditie kunnen zij een grote rol spelen. 

Meer informatie is de vinden via deze link:

Life Skills for Schools

Vorig jaar organiseerde Outward Bound Nederland een aantal weken voor Nederlandse en Internationale Scholen.

Doel was door middel van ervarend leren om studenten leiderschapsvaardigheden, meer zelfvertrouwen, meer zelfrespect en betere communicatievaardigheden te leren. Onze coaches gingen met de studenten mee op verschillende buitenactiviteiten en nadien reflecteerden we met de groep om te leren wat er misging en wat beter kan gaan. We gingen fietsen, kanoën, vlot bouwen en zeilen. We deden ook een community service opdracht. Samen met alle scholen verzamelden we meer dan 300 kilo afval tijdens verschillende strandschoonmaakacties.

We verblijven in onze groepsaccommodatie in Zeeland, ongeveer 3 kwartier rijden van Rotterdam. Samen met onze kok organiseren we kookworkshops. Studenten leren hoe gemakkelijk en leuk je een gezond diner kunt maken. Sommige groepen aten de hele week vegan. Het is zo leuk voor sommige studenten met een allergie om tijdens de week niet de uitzondering te zijn.

Reactie van studenten:
– Tijdens de rit met het vlot viel het uit elkaar. Toen we toch doorzetten, wonnen we de race.
– Leraar; Ik heb genoten van de week met de kinderen. Het is zo ontspannen dat Outward Bound alles organiseert en dat ik er was om te helpen. Ik was niet moe na de week.
– Ik had een magic moment op de zeilboot, toen we tijdens de zonsondergang de dag aan het reflecteren waren.
– Het is zo stil, dat ik de hele week mijn telefoon niet heb gebruikt.

Last year Outward Bound Netherlands organized several weeks for Dutch and International Schools. Our aim was to teach students leadership skills, more confidence, more self-esteem and better communication skills. Our coaches went with the students on several outdoor activities and afterwards we reflected with the group to learn what went well and what could have gone better. We went for bike rides, canoeing, raft building and sailing. We also did a community service project: together with all the schools we gathered more than 300 kilos of garbage during several beach clean ups.

We stayed in our group accommodation located in Zealand, about 3 quarters drive from Rotterdam. Together with our chef we organized cook workshops. Students learned how easy and fun it can be to make a healthy dinner. Some groups even ate vegan the whole week. It was very nice for some students with food allergies or restrictions to be able to eat everything and not be the exception during the week.

Reaction from students:
• During the ride with the raft, it fell apart. But when we pushed on, we won the race.
• Teacher; I enjoyed the week with the kids. It is so relaxed that Outward Bound organizes everything and I was just there to help. I was not tired after the week.
• I had a magic moment on the sailboat, when we were reflecting on our day during sunset.
• It was so quiet, when I did not use my phone for the whole week.

 

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.