Voor ouders / verzorgers

Het Awardprogramma biedt jongeren de kans te werken aan hun eigen dromen en talenten. Het is op de eerste plaats erg leuk om met leeftijdsgenoten buiten schooltijd nieuwe dingen te ondernemen, nieuwe mensen te leren kennen en de leefwereld te vergroten.

Wat levert het op?
Wat we weten uit onderzoek en ervaring is dat deelname veel oplevert zonder dat de jongeren dat zelf écht in de gaten hebben. Zelfvertrouwen, een positief en realistisch zelfbeeld, zelfstandige en ondernemende houding, verantwoordelijkheid kunnen nemen, lef om nieuwe dingen uit te proberen, de vaardigheid om te plannen en organiseren en samen te werken met allerlei mensen zijn een paar voorbeelden.

DSCN6407

Ondertussen hebben we ook in Nederland een aantal mooie verhalen van deelnemers die toegang hebben gekregen tot een studie of vervolgopleiding omdat ze door hun deelname aan de Award een voorsprong hadden op anderen. Ook bij sollicitatiegesprekken leidt de vermelding van de Award op een CV tot een ander gesprek waardoor een aantal award houders zich konden onderscheiden.

Wat betekent het voor u?
Uw zoon/dochter wordt begeleid door een Awardbegeleider die door ons getraind is en in de meeste gevallen in dienst is bij een school of organisatie. In veel gevallen dus een bekende persoon  waar u contact mee kunt opnemen voor meer informatie. Vaak organiseren Awardbegeleiders voor nieuwe deelnemers een ouderavond waarop u veel informatie krijgt en vragen kunt stellen.

In de praktijk horen we dat ouders helpen bij vervoer naar bijvoorbeeld de Expeditie of een activiteit.  Op de achtergrond hebben ouders geholpen met het maken van een keuze, het leggen van een contact of het regelen van een tent.

Kosten
Deelnemen aan de Award kost €32,50,-; hiervoor krijgt uw zoon/dochter begeleiding, een  Award, certificaat en een badge. Alle andere kosten die worden gemaakt, zijn voor eigen rekening. De deelnemers worden hier door de begeleider ook in gecoacht; een duikcursus is duurder dan een looptraining of dansles in het wijkcentrum.

Wanneer jongeren naar het buitenland op Expeditie gaan, worden de reis- en verblijfskosten (eenvoudige accommodatie of camping) van de beoordelaar evenredig verdeeld over de groep. Sommige scholen of organisaties hebben een speciaal potje om bij uitzondering jongeren te ondersteunen. Via de Gemeente is in veel gevallen ook een bijdrage aan te vragen via de school of organisatie.

Algemene voorwaarden 2017 voor deelname aan het Awardprogramma.

Leren door te doen
Een van de uitgangspunten van de Award is dat jongeren zo zelfstandig mogelijk aan de slag gaan. Begeleiders helpen, coachen en ondersteunen maar laten zoveel mogelijk bij de jongeren zelf. Bij een 14-jarige ziet dat er anders uit dan bij een 16- of 18-jarige.

Een ander uitgangspunt is vertrouwen in de deelnemers; als een jongere vrijwillig kiest voor deelname en daar buiten schooltijd veel tijd in stopt dan gaan we ervan uit dat hij doet wat hij zegt.

Belangrijk om te melden is een derde uitgangspunt; wanneer uw zoon of dochter door studie, ziekte of om andere redenen tijdelijk moet stoppen met de Award dan kan dat. De ‘klok’ stopt dan en zodra de activiteiten weer worden opgepakt, gaat de klok weer lopen.

De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
Deelname aan de Award valt onder verantwoordelijkheid van de school of organisatie die de Award aanbiedt. Het is aan te bevelen om voor de Expeditie een reisverzekering af te sluiten, passend bij de Expeditie die de jongeren gaan doen.

De Beoordelaars bij de Expedities zijn vrijwilligers van de Award Nederland en hebben allemaal een VOG en vallen onder onze verantwoordelijkheid.

Doet u mee?
Tijd en zin om een rol te spelen bij de groei van de Award in Nederland? We zijn op zoek naar enthousiaste mensen met talent op het gebied van expedities, PR en communicatie, evenementen organiseren, funding of training. Op vrijwillige basis, voor een kort project of voor een langere periode; we komen graag in contact met u. Ook wanneer u geïnteresseerd bent in het begeleiden van een groep jongeren maken we graag tijd voor een kennismakingsgesprek. Neem dan contact op met Pascalle Cup via het contact formulier