Onze organisatie

De stichting ‘The International Award for Young people, Nederland’ werkt met een vrijwilligersbestuur met 10 leden, een directeur en een Raad van Advies. Binnen de lopende projecten werken we samen met zo’n 200 mensen die het programma uitvoeren of op een andere manier steunen. We werken vanuit een meerjarenplan waarin onze visie is beschreven. Het meerjarenplan staat in het teken van groei en versterken van de kwaliteit: Meerjarenplan 2017-2019 DEF

In 1988 is the Duke of Edinburgh’s Award International Association opgericht waardoor het programma internationaal verspreid kon worden vanuit dezelfde principes en kaders. Meer over de historie vindt u hier.

In 2015 wordt het programma in zo’n 146 landen aangeboden en is er internationale samenwerking op vlak van inhoudelijke ontwikkelingen, op het gebied van activiteiten en bijvoorbeeld de trainingen. Iedere drie jaar vindt er een internationaal Forum plaats en een regionale bijeenkomst binnen de EMAS-region (waarvan wij deel uitmaken). Daarnaast vinden regelmatig conferenties en gezamenlijke activiteiten plaats.