Doelstellingen, visie en ambitie

Positieve beeldvorming en ontwikkeling van jongeren als (internationale) burgers.
Door middel van een niet competitief en vrijwillig programma willen we bijdragen aan de ontwikkeling van het psychologisch, geestelijk, fysiek en sociaal welzijn van jongeren in de leeftijd van 14 – 24 jaar. Met als doel bij te dragen van een positieve ontwikkeling van jongeren gericht op zelfontplooiing, het ontwikkelen van het zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheidsbesef ten opzichte van zichzelf en ten opzichte van de gemeenschap. En op deze manier een bijdrage te leveren om jongeren voor te bereiden op hun rol en plaats in de (internationale) samenleving.

Deelnemers met diverse sociale achtergronden, van verschillende niveaus, met en zonder lichamelijke- en geestelijke beperkingen, jongens en meiden; ze groeien door de succeservaringen. Ze ontwikkelen hun sociale competenties, talenten en maatschappelijke betrokkenheid. We laten zien dat jongeren veel in hun mars hebben; ze komen positief in beeld. Op die manier coachen we de toekomstige volwassenen, opvoeders, politici, onderzoekers, werknemers en leiders van morgen.

Ambities voor de komende periode
We hebben voor de komende jaren de ambitie om nog meer jongeren deel te laten nemen aan het Awardprogramma. We zoeken hiervoor samenwerking met het onderwijs, jeugdwerk, jeugdzorg en andere organisaties die jongeren een extra kans willen geven om hun talenten verder te ontwikkelen. Naast groei in aantallen blijven we alert op de kwaliteit; van de uitvoering maar ook van onze trainingen, de materialen en de beoordelaars. Een Award staat immers ergens voor en dát persoonlijke verhaal van de jongere staat centraal.

Als onderdeel van The International Award Association staan we garant voor kwaliteit en continuïteit. Deze wordt geborgd doordat onze licentie elke drie jaar wordt getoetst door de internationale organisatie. Onze ambitie is de bekendheid en het bereik de komende jaren te vergroten, zodat alle jongeren in Nederland deel kunnen nemen aan het programma van de International Award.

In ons  Meerjarenplan 2017-2019 DEF     zijn de verschillende onderdelen uitgewerkt die een belangrijke rol spelen in het bereiken van onze ambitie.