Wat moet je ervoor doen?

Je kunt kiezen om te werken voor een Bronzen, Zilveren of Gouden Award. Al deze niveaus van het Awardprogramma kennen dezelfde vier gebieden waar binnen je aan de slag gaat (bij goud zelfs nog één extra gebied). De tijdsduur en de invulling van de verschillende gebieden is per niveau verschillend. Je kunt er voor kiezen om aan verschillende gebieden tegelijk bezig te zijn, maar je mag ze ook na elkaar uitvoeren. De tijd die vermeld staat bij de verschillende niveaus is de minimale tijdsbesteding.

individueel3

Toelichting op tijdsbesteding
bronsVoor Brons ben je met de volledige Award (alle vier de gebieden) zeker een halfjaar bezig. Uiteraard mag langer altijd. Voor de gebieden 1, 2 en 3 geldt dat je daar minimaal 3 maanden aan dient te werken. En aan één van deze gebieden, welke je zelf mag kiezen, werk je minimaal 6 maanden. Voor de Expeditie geldt dat deze moet bestaan uit twee dagen met een overnachting en je bereikt in die twee dagen minimaal één van de onderstaande doelen.

ZilverVoor Zilver ben je met de volledige Award (alle vier de gebieden) zeker een jaar bezig. Uiteraard mag langer altijd. Voor de gebieden 1, 2 en 3 geldt dat je daar minimaal 6 maanden aan dient te werken. Heb je geen Brons, dan werk je voor één van deze gebieden, welke je zelf mag kiezen, minimaal 12 maanden aan je doel. Voor de Expeditie geldt dat deze moet bestaan uit 3 dagen met 2 overnachtingen en je bereikt in die drie dagen minimaal één van de onderstaande doelen.

goudVoor Goud ben je met de volledige Award (alle vier de gebieden) zeker anderhalf jaar bezig. Uiteraard mag langer altijd. Voor de gebieden 1, 2 en 3 geldt dat je daar minimaal 12 maanden aan dient te werken. Heb je geen zilver dan werk je, voor één van deze gebieden, welke je zelf mag kiezen, minimaal 18 maanden aan je doel. Voor de Expeditie geldt dat deze moet bestaan uit 4 dagen met 3 overnachtingen en je bereikt in die vier dagen minimaal één van de onderstaande doelen. 

Onderstaand schema geeft een aantal afstanden & tijden aan: 

brons• 24 km lopen
• 120 km fietsen
• 6 uur per dag kanoën
• 6 per dag uur zeilen
Zilver• 48 km lopen
• 210 km fietsen
• 7 uur per dag kanoën
• 7 uur per dag zeilen
goud• 80 km lopen
• 320 km fietsen
• 8 uur per dag kanoën
• 8 per dag uur zeilen

Expeditie2