Wat is het?

De Award is een ‘non formal educational’ programma; een methode voor niet-formeel leren waarbij talentontwikkeling, zelfstandigheid en maatschappelijk betrokkenheid van jongeren centraal staat. Het programma biedt een structuur waarbinnen jongeren verschillende soorten activiteiten buiten schooltijd ondernemen die ze zelf kiezen. Ze stellen zich daarbij een doel en proberen dat gedurende een bepaalde periode te bereiken. Ze worden gecoacht door een Awardbegeleider maar doen zoveel mogelijk zelf. Na het afronden van alle activiteiten ontvangen ze voor die prestatie een Bronzen, Zilveren of Gouden Award.

Belangrijkste pijlers:
• Individueel
• Niet competitief
• Iedereen kan meedoen
• Vrijwillig
• Marathon en geen sprint
• Gericht op ontwikkeling
• Leuk om aan mee te doen!

Erkenning Ministerie, vrijstelling Maatschappelijke Stage
Vanaf 2007 heeft het Ministerie van Onderwijs ons programma erkend; na deelname aan de Award hoeven jongeren geen Maatschappelijke Stage binnen het Voortgezet Onderwijs te volgen.