Kosten en wat krijgt u?

Kosten
Wanneer een school of organisatie besluit het Awardprogamma aan te bieden vragen we een bijdrage per schooljaar die aansluit bij de  deelnemersaantallen. Bij een groep van 1 tot en met 25 deelnemers is dat € 300,-. Hiervoor ontvangt men in verhouding ook een aantal materialen en diensten. Klik voor meer informatie op deze link: Tarieven Award NL vanaf 1 sept 2017

Kosten voor de training tot Awardbegeleider is per deelnemer € 300,00 incl. cursusmateriaal, verblijf & maaltijden, excl. eigen consumpties. Deelnemers vanuit vrijwilligersorganisaties betalen € 125,- voor deze training van een dag.

De training van een dag tot Beoordelaar van de Expedities kost € 50,- per persoon en voor deelnemers van vrijwilligersorganisaties € 25,-.

De trainingen vinden altijd op een centrale locatie in Nederland plaats en worden eventueel op vraag georganiseerd.

De deelnemers zelf betalen per Award  vanaf 1 september 2015 € 32,50 EN een bijdrage aan de reis- en verblijfkosten van de Beoordelaar bij een Expeditie buiten Nederland. De overige kosten die de jongeren maken voor de verschillende eigen onderdelen, zijn voor eigen rekening.

De begeleiding van de deelnemers kost tijd; omdat dat erg afhangt van niveau, leeftijd en setting is het lastig om daar een concreet getal voor de noemen. In de opstartfase kost het opzetten van de werving, organisatie, ouderavond en een aantal bijeenkomsten met de deelnemers tijd. Als de jongeren eenmaal bezig zijn met de onderdelen is er meestal informeel contact via mail, tussen de lessen of via WhatsApp. Het begeleiden van de Expedities kost weer wat meer tijd en het organiseren van een uitreiking ook.

Wat krijgt u van Award Nederland?
Als stichting hebben wij de licentie om het Awardprogramma in Nederland uit te zetten; we sluiten met u een samenwerkingsovereenkomst waardoor uw school of organisatie het programma mag uitzetten. U krijgt van ons beschikbare materialen, toegang tot het online record-book en wordt een maal per jaar uitgenodigd voor een gratis landelijke Awardbijeenkomst met workshops en presentaties. Wij ondersteunen u bij het opstarten en uitvoeren van het programma; via de mail, telefonisch of komen langs. Minimaal vier keer per jaar ontvangt u onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

P1070758

We coördineren alle Expedities en organiseren de training voor de Beoordelaars. Nieuw dit jaar is dat we een landelijke oefendag voor de deelnemers aan de Bronzen Expedities waar deelnemers zich voor aan kunnen melden.

Belangrijk:

• De school/organisatie is verantwoordelijk, ook tijdens de Expedities.

• De Awardbegeleider zorgt ervoor dat de Expeditieleden beschikken over de noodzakelijke vaardigheden voor het goed en veilig uitvoeren van hun Expeditie:
– Algemene vaardigheden: navigeren, kaartlezen, kamperen, koken, ehbo.
– Specifieke vaardigheden: zoals: klimmen, zeilen, roeien/kanoën.

De International Award for Young People Nederland kan hierbij adviseren.

• Bronzen Expedities worden beoordeeld door ‘eigen’ Beoordelaars van de school/organisatie zelf. Zilveren en Gouden Expedities worden in principe beoordeeld door beschikbare Beoordelaars van the International Award for Young People.

Alle beoordelaars hebben bij de International Award for Young People een cursus/training gevolgd, dus ook de bij de school verbonden Beoordelaars.

Het organiseren van een Awarduitreiking
Klik op de link voor een stappenplan voor het organiseren van een Award uitreiking. Onder de Downloads is verder beschikbaar een uitnodiging (inclusief een handleiding) en een persbericht.

We coördineren de uitreikingen van de Zilveren Awards op provinciaal niveau en we organiseren de uitreiking van de Gouden Awards op landelijk niveau.

Voor deelnemers die een Award hebben behaald, organiseren we een netwerk waardoor jongeren betrokken blijven en zich verder kunnen ontwikkelen.

Tot slot werken we hard om de bekendheid van de Award in Nederland te vergroten zodat jongeren in hun loopbaan nog meer profijt hebben van hun deelname. We werken mee aan onderzoek om de impact van deelname vast te leggen en de kwaliteit te versterken. Samenwerking met bedrijfsleven en fondsen zoeken we op om ook jongeren in moeilijke omstandigheden mee kunnen doen.