Waarom beginnen met de Award?

Voor een school kan de Award het naschoolse aanbod zijn waardoor Talentontwikkeling vorm krijgt. Op een deelnemende VMBO-school is het Awardprogramma een gestructureerde manier om het portfolio van de jongeren aan te vullen. Deelnemers van internationale scholen komen via het Awardprogramma in contact met de Nederlandse maatschappij.

residentieel5

Scholen die het belang van de maatschappelijke stage zien, zetten de Award in om aan dezelfde doelen te werken. Jongeren die via het jeugdwerk in Maastricht deelnemen zetten via het Awardprogramma hun eerste stappen naar het vrijwilligerswerk in de wijk. Een jeugdzorginstelling in het zuiden van het land probeert via de Award structuur en uitdaging in de vrije tijd van hun bewoners aan te brengen. Recent heeft Scouting Nederland de Award opgenomen in hun aanbod omdat het internationale aspect een aanvulling is op hun activiteiten.