Incompany Award Programma

Incompany Award Programma verbindt generaties op de werkvloer
Het Incompany Award Programma is een talentprogramma voor jonge werknemers. Het is gebaseerd op de succesvolle aanpak van de International Award for Young People. In 1956 richtte Prins Philip, de hertog van Edinburgh, dit programma op om jongeren te stimuleren hun talenten te ontwikkelen, fysiek fit te blijven en maatschappelijk betrokken te zijn. Inmiddels hebben meer dan 8 miljoen jongeren uit 120 landen dit programma doorlopen.

Incompany Award Programma

Het Incompany Award Programma is een speciale variant voor jonge werknemers (16-24) van overheden, non-profit organisaties en (inter)nationale bedrijven. Het wordt ingezet op verschillende niveaus, van MBO- tot young professionals met HBO- of WO-opleiding. Bedrijven als British Gas, Lloyds Banking Group, de HSBC-bank en AMEY (publieke diensten UK) zetten het ‘Award Programma’ in als onderdeel van een trainingsprogramma binnen hun organisaties.

Jonge werknemers nemen deel in een op maat gemaakt programma, als onderdeel van hun interne training. Voor een periode van 6 maanden stellen ze zichzelf als doel verschillende vaardigheden te ontwikkelen. Ze vragen een coach (naaste collega of oudere manager) hen daarbij te begeleiden. Het grootste deel van het programma wordt in eigen tijd uitgevoerd en ingericht als een ervaringstraject over een langere periode. Het is geen kortstondige training.

4 pijlers
Iedere deelnemer kiest activiteiten en doelen op elk van de volgende terreinen:
Vrijwilligerswerk: structureel dienst doen in non-profit omgeving (van sportclub tot bejaardenhuis).
Fysieke uitdaging: verbeter jezelf op het gebied van sport, dans of fitness.
Vaardigheden: kies een vaardigheid om te ontwikkelen; praktisch of op sociaal gebied. Deelnemers kiezen op basis van hun persoonlijke interesse met een relatie tot hun werk.
Expeditie: aan het eind van het programma gaat elke deelnemer op expeditie, een avontuurlijk weekend waarin flexibiliteit en uithoudingsvermogen op de proef worden gesteld. Het gaat daarbij om samenwerking en het doorbreken van je comfort-zone.

Als een deelnemer alle onderdelen van het programma heeft doorlopen, ontvangt hij tijdens een officiële ceremonie een Bronzen Award, zoals 8 miljoen jonge mensen eerder.

Onderdelen van het Incompany Award Programma zijn:
• Interactieve introductieworkshop (1,5 uur) over het programma, bedoeld om jongeren te werven voor het Award programma en oudere collega’s (25+) voor het coachingstraject.
• Training van 2 dagdelen voor medewerkers (25+) die een of meer jonge collega’s (16-24) willen coachen. Deze training biedt een geweldige basis in het coachen en motiveren van jonge collega’s. Per 4 deelnemers ten minste 1 coach uit het bedrijf (Award Leader).
• In de zes maanden die het programma duurt, gebruiken deelnemers en coaches het internationale online platform, waarop ze hun vorderingen kunnen bijhouden en vergelijken.
• De coaches kunnen (telefonisch en per mail) ondersteuning vragen bij jongerenspecialisten van de Award-helpdesk. Zij zullen de coaches geregeld benaderen over de voortgang.

Basis Awardprogramma
• Training van ± 12 medewerkers om Award Leader / coach te worden (ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden om jonge collega’s te coachen) – 2 dagdelen per medewerker
• Actieve ondersteuning van coaches (en deelnemers), helpdesk gedurende 6 maanden.
• Supervisie en ondersteuning vanuit de Award-organisatie (startworkshop, aanpassingen op maat voor de organisatie).
• Expeditie georganiseerd door een professionele organisatie voor 50 deelnemers en ± 12 Award Leaders.
• Award Ceremony (uitreiking medailles) – in overleg met de organisatie

Kosten
Globaal kost een Incompany Award-traject per zes maanden voor 50 medewerkers (inclusief ± 12 coaches uit het bedrijf zelf) ongeveer € 25.000,- (± € 500,- per deelnemer), exclusief BTW.

Tijdinvestering
• Voor iedere Award Leader (coach die in de eigen organisatie 1 tot 4 collega’s ondersteunt): 2 dagdelen training, en ongeveer 1 à 2 uur coachtijd per week gedurende 6 maanden.
• Medewerkers doen het programma vooral in hun eigen tijd, maar kunnen eventueel 2 uur per week beschikbaar krijgen om binnen • • werktijd een bepaald talent te ontwikkelen (intern leren van collega’s).
• Deelnemers en coaches (collega’s getraind als Award Leaders) nemen na 6 maanden deel aan de expeditie, idealiter tijdens een • • weekend, buiten werktijd. De expeditie kan worden beschouwd als een speciale uitdaging én beloning aan het eind van het Programma.

Wat levert de Award op voor uw organisatie?
• Hoge betrokkenheid van medewerkers, inzet en loyaliteit;
• Maatschappelijke betrokkenheid door divers vrijwilligerswerk;
• Zorgt voor een nieuw netwerk en verbinding tussen jongere en meer ervaren werknemers;
• Tools voor het spotten, ontwikkelen en behouden van jonge talentvolle medewerkers.
• Het programma wordt vnl uitgevoerd in eigen tijd zodat het minimaal impact heeft op de organisatie.

Bewezen resultaten van het Award Programma voor deelnemers
• Stimuleert creatief en kritisch denken
• Verbreedt de horizon van deelnemers
• Gezonde leefstijl en fysiek welzijn
• Focus op het verbeteren van specifieke werk-gerelateerde vaardigheden
• Zelfkennis, zelfmanagement en emotioneel welzijn
• Maatschappelijke betrokkenheid door vrijwilligerswerk
• Meer en betere relaties met andere collega’s

Professionele partners
Het Incompany Award Programma wordt in Nederland uitgevoerd door de Nederlandse Award organisatie in samenwerking met:

Bureau YoungWorks, gespecialiseerd in jongerencommunicatie, jongerenonderzoek en opleidingsprogramma’s voor het coachen en begeleiden van jonge mensen in onderwijs en organisaties.
The Future Firm, gespecialiseerd in leiderschapsontwikkeling, o.a. door reizen en expedities.