Win-Win

Wanneer uw organisatie onze stichting financieel wil ondersteunen dan kunnen wij een aantal benefits aanbieden aansluitend bij uw behoefte. We denken dan bijvoorbeeld aan vermelding van een logo op onze website, betrokkenheid bij Award-activiteiten, aanwezigheid bij uitreikingen van de Awards of profilering via ons materiaal.

In dit filmpje beschrijft een ‘donor’ waarom hij de Award financieel ondersteunt: ‘It’s a very exciting area to get involved’.